İSTANBUL GIDA TOPTANCI TÜCCARLARI DERNEĞİNDEN DUYURU

İSTANBUL GIDA TOPTANCI TÜCCARLARI DERNEĞİNDEN DUYURU

Sayın Üyelerimiz,

Kayabaşı Bölgesinde yapılmakta olan yeni çarşımızda nihayet kura çekimi aşamasına gelinmiştir. Kura çekimi T.Emlak Konut Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı organizasyonunda 19 Aralık 2017 günü saat 09:00’da İstanbul-Eyüp Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. Kura çekimine katılan üyelerimizin kuraları kendileri tarafından çekecek, gelmeyenlerin kuraları ise organizasyonunu gerçekleştiren T.Emlak Konut Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı görevlilerince çekilecektir. Kura çekimine dair usul ve ayrıntılar Derneğimizin web sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

Sayın Üyelerimiz.

Bildiğiniz üzere işyeri bedellerinin ödenmesine dair takvimle ilgili olarak, Dernek üyelerimizin telkin ve beklentileri doğrultusunda başta Yönetim Kurulu Başkanızım Sn.Mustafa Karlı olmak üzere, Dernek Yönetim Kurulu ile, projeyi gerçekleştiren Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi A.Ş yetkilileri nezdinde yoğun görüşme ve toplantılar gerçekleştirilmiş, bir çok alternatif ödeme planı sunulmuş ve tartışılmış, ve nihayetinde konu enine boyuna değerlendirilerek yapılmış olan ihalenin süresi, hali hazırda gerçekleştirilmiş imalat miktarı ve yüklenici firma tarafından verilen iş programı doğrultusunda ortaya çıkacak hak ediş utarları göz önüne alınarak üyelerimiz açısından olabilecek en uygun ödeme planı oluşturulmuş, ancak kanımızca en önemlisi, tamamı nakit veya banka kredisi olarak yani peşin olarak ödenmesi planlanan işyeri bedellerinin, vade farkı tahakkuk ettirilmeksizin 1 i peşin olmak üzere, 8 taksitte ödenmesi imkanı sağlanmış olup kesin ödeme programı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sayın Üyelerimizin aşağıdaki tabloda gösterilen tutarlarda ve ödeme takvimine uygun olarak ödemelerini muntazaman gerçekleştirmeleri gerekmekte olup, gecikme halinde yapımcı EPP.A.Ş. tarafından, gecikilen ödemelere finansman gideri tahakkuk ettirileceğinin,peşinat tasitini ödemeyen üye ile satış sözleşmesi yapılmayacağının, peşinattan sonraki taksitlerde yaşanacak gecikmelerde ise, gecikmenin süresine bağlı olarak yapılmış satış sözleşmesinin iptal edilebileceğinin bilinmesinde yarar bulunmaktadır.

Aşağıdaki tabloda gösterilen tutarlar ortalama olarak belirtilmiş olup, işyerleri arasında az da olsa + - (artı- eksi) olmak üzere şerefiye farkı ve en fazla birkaç metre kare net metraj farklılığı bulunduğundan, her bir üyemize çıkan işyerine bağlı olarak ödenecek nihai tutarda bir miktar değişiklik olabilecek, bu artı eksi fark, artı eksi şerefiye durumuna göre son taksit olan 7.takside ilave edilecek veya düşülecektir.

Sayın Üyelerimize önemle duyurulur.

İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği

ORTALAMA TOPLAM MALİYET VE ÖDEME TABLOBU

BÜYÜK DÜKKAN 961.000,00.TL KÜÇÜK DÜKKAN 480.500,00.TL

ÖDENMİŞ ALAN 180.000,00.TL ÖDENMİŞ OLAN 90.000,00.TL

KALAN TUTAR

BÜÜK DÜKKAN : 781.000,00.TL KÜÇÜK DÜKKAN : 390.000,00.TL 
ÖDEME TAKVİMİ

BÜYÜK DÜKKAN KÜÇÜK DÜKKAN VADESİ

PEŞİNAT 170.000,00.TL 85.000,00.TL 15.01.2018 (EN GEÇ)

1.TAKSİT 130.000,00.TL 65.000,00.TL 01.03.2018 (EN GEÇ)
2.TAKSİT 120.000,00.TL 60.000,00.TL 01.06.2018 (EN GEÇ)
3.TAKSİT 100.000,00.TL 50.000,00.TL 01.09.2018 (EN GEÇ)
4.TAKSİT 90.000,00.TL 45.000,00.TL 01.12.2018 (EN GEÇ) 
5.TAKSİT 80.000,00.TL 40.000,00.TL 01.03.2019 (EN GEÇ)
6.TAKSİT 50.000,00.TL 25.000,00.TL 01.06.2019 (EN GEÇ)
7.TAKSİT 41.000,00.TL

TOPLAM 781.000,00.TL 20,500,00.TL

TOPLAM 390.000,00.TL 01.09.2019 (EN GEÇ)